Nyheder

Den 17. september 2024 er der valg til menighedsrådene i alle sogne i Danmark og dermed naturligvis også i Nørholm. Selve
processen er – for første gang – strømlinet mellem alle sogne i landet og opdelt i to led:

Et offentligt orienteringsmøde
om valget den 14. maj 2024 kl. 19.00 i sognesalen, Nørholm Bygade 46A.
Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde.
På orienteringsmødet orienterer menighedsrådet således om arbejdet i den forløbne valgperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

Valgforsamling tirsdag den 17. september 2024 kl. 19.00 i sognesalen, Nørholm Bygade
46A, hvor menighedsrådets medlemmer vælges.
På mødet opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.
Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Det valgte menighedsråd tiltræder den 1. december 2024.

Vel mødt!

   Kalender

Sognebladet

Læs det nyeste sogneblad her.

Arkiv for tidligere blade finder du her

Følg os på Facebook