Navneændring

Ansøgning om navneændring skal så vidt muligt afgives digitalt via www.borger.dk

Der skal betales et gebyr for behandling af ansøgninger om navneændringer. Indbetalingen kan ske som en elektronisk indbetaling (med betalingskort - ikke netbank) eller ved indbetaling på posthus eller i pengeinstitut.

Navneændringer, der foretages i forbindelse med en vielse, er gebyr-fri, såfremt ægtefællerne opnår en form for navnefællesskab. Navneændringer for børn under 18 år, der følger forældrenes navneændring, er ligeledes gebyrfri.

Du er velkommen til at kontakte præsten for at få vejledning og hjælp.