Dødsfald

Alle dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Almindeligvis sker det gennem en bedemand, der så tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen, men de pårørende kan også selv foretage anmeldelsen via www.borger.dk og ved henvendelse til kirkekontoret eller præsten, træffe aftale om tid og sted for bisættelsen/begravelse.