Dåb

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske enten ved dåb eller ved navngivning.

Dåb aftales i god tid med kirkekontoret, som henviser til den præst der har gudstjenesten den søndag hvor dåben skal finde sted. Kirkekontoret skal bruge oplysninger om barnets navn og personnummer, samt navn og adresse på 2-5 faddere, som skal være døbt og aldersmæssigt konfirmerede eller påbegyndt konfirmationsforberedelsen.

Før dåben skal man have en samtale med den præst, som skal forrette dåben. Tidspunkt for samtalen aftales med præsten, som tager kontakt til forældrene ugen før dåben. 

Voksendåb: Ved dåb af voksne er det en forudsætning, at vedkommende ikke tidligere er døbt med den kristne dåb. Henvendelse sker til den præst, som skal forestå dåben. En forudgående samtale eller evt. dåbsoplæring aftales med præsten.

Navngivning skal, så vidt muligt, ske digitalt og dette gøres via www.borger.dk

Hvad skal barnet hedde:
 På Familieretshusets hjemmeside www.familieretshuset.dk kan du finde en liste over de godkendte navne i Danmark. Her findes også de regler der gælder for valg af navne.